Tisztességtelenség okán részleges érvénytelenségre alapított per.

A bank nyilvántartásai alapján egyoldalúan megállapított követelés tisztességtelensége.

Jelenleg szűk keresztmetszet mentén nyílik lehetőség a hitelező sikeres és belátható kockázat mentén történő perlésére.

A banki nyilvántartás alkalmazásának tisztességtelensége vagy az általános szerződési feltételek alkalmazásának tisztességtelensége iránt tud tisztességtelenségi pert indítani, hogy jobb pozícióba kerülhessen.

Egyrészt a közjegyzői okiratba foglalt szerződés tisztességtelenségének (azaz részleges érvénytelenségének) megállapítása kérhető annak okán, hogy tisztességtelen a szerződés azon rendelkezése, miszerint a fogyasztó szerződéskötéskor tudomásul vette, hogy a fennálló tartozás mindenkori összegének megállapítása kapcsán a hitelező mindenkori nyilvántartásai az irányadók és azokra alapítva közvetlen végrehajtást kezdeményezhet a hitelező a fogyasztóval szemben.

Amennyiben a tisztességtelenséget az eljáró bíróság megállapítja, minimális eséllyel indítható sikeresen közvetlen végrehajtás a fogyasztóval szemben, a szerződés elveszítheti közokirati jellegét, és így az egyezségre könnyebben rávehető lehet a hitelező.

Másrészt a közjegyzői okiratba nem foglalt szerződés tisztességtelenségének (azaz részleges érvénytelenségének) megállapítása kérhető annak okán, hogy tisztességtelen a szerződés rendelkezése, miszerint a fogyasztó az általános szerződési feltételeket (üzletszabályzatot, hirdetményt) átvette és megismerte szerződéskötéskor, amennyiben ezt a hitelező nem alapítja másra, mint a szerződés ezen állítást tartalmazó rendelkezésére.

Amennyiben a tisztességtelenséget az eljáró bíróság megállapítja, minimális eséllyel indítható sikeresen vagyonjogi per a fogyasztóval szemben, a szerződés elveszítheti devizajellegét, és így az egyezségre könnyebben rávehető lehet a hitelező.

Nem elállás, nem okirat visszavonás, hanem bíróságon történő, működő peres eljárás törvényes jogi képviselővel (ügyvéd).

Folyamatban voltak és vannak ez ügyben perek az ország különböző bíróságain. Ezek a perek olyan jól végződtek, hogy nemcsak számtalan ítélet, hanem BDT (olyan döntés, amelyet egyedi ügyben hozott a Fővárosi Ítélőtábla , de annak eredménye minden bíróság számára mérvadó) is született már az ügyben.

Ennek ismeretében és birtokában már bátran lehet perelni, minden bíróságon minden bankkal szemben.

A peres eljárás a törvényszékek illetékességébe tartozik, kizárólag meghatalmazott ügyvéd által indítható. A perbeli képviselethez jogi képviseletet (ügyvéd) biztosítunk.

Ez az eljárás -mivel pertárgyérték nem meghatározható- csupán 36.000,- Ft-os perilletékkel megindítható, de költségkedvezményt erre is lehet kérni.

A részletes tájékoztatásért javasoljuk az info@hitelsegitseg.com email címen történő időpont egyeztetést.

Üdvözlettel: Török János és Török-Borbás Csilla

--OO--

Költségkedvezményekhez letölthető dokumentumok:
Méltányossági kérelem
Rövid tájékoztató
Költségmentességi kérelem