Főoldal » Fájlok » Dokumentumok

LETÖLTHETŐ FORMANYOMTATVÁNYOK, DOKUMENTUMOK, HASZNOS LINKEK.
2016-04-08, 11:46 AM

LETÖLTHETŐ FORMANYOMTATVÁNYOK, DOKUMENTUMOK, HASZNOS LINKEK.

BEHAJTÓ/ENGEDMÉNYEZETT/KÖVETELÉSKEZELŐ/FAKTORING CÉG

 

A követeléskezelőknek átadott ügyek esetén a követeléskezelőnek és a pénzügyi szolgáltatónak (banknak) együtt kell működnie. Behajtó/engedményezett/követeléskezelő/faktoring cég bármilyen eljárásához természetesen Önnek a pénzügyi szolgáltatótól kell előbb levelet kapnia, amelyben tájékoztatják a meghatalmazás/engedményezés tényéről, hiszen ha ez nem történik meg, Ön nem tudhatja, hogy kitől mástól várhat/kaphat levelet a követeléssel kapcsolatosan, ezért egy az Ön számára teljesen ismeretlen cégtől érkező levelet akkor sem kell átvennie, ha az tértivevénnyel érkezik.


Behajtó/engedményezett/követeléskezelő/faktoring céggel csak akkor érdemes foglalkozni, ha tértivevényes levélben küldi, hogy mit szeretne. Akkor kérni kell, hogy igazolja okirattal, hogy milyen minőségben zargatja, - engedményes vagy meghatalmazott -, ezen felül küldje meg a követelése alapjául szolgáló összes okiratot. Célszerű közölni vele, hogy követelését sem jogalap, sem összegszerűség tekintetében nem ismeri el. 
Amíg a behajtó/engedményezett/követeléskezelő/faktoring cég nem küldi meg az okiratokat a felszólításra, addig a továbbiakban nem érdemes érdemben tárgyalni vele. 

A szerződés felmondása után NEM célszerű reagálni, sem írásban, sem egyéb módon, mert azzal igazolható módon tudomást szerezett a követelésről. Ami nem tértivevény+ajánlottan érkezik a követeléskezelő levele, az olyan, mintha nem is létezne. 

SOHA, SEMMILYEN ESETBEN NE FIZESSEN BEHAJTÓ CÉGEKNEK!

Ezek a cégek többnyire ugyanazt a tevékenységet végzik: a pszichikai nyomás alatt tartott, sokszor megfélemlített, ügyfeleiket és azok családját zaklató, ügyfeleiket munkahelyükön és lakókörnyezetükben lejárató módon minél több pénzt szednek be. 

A követeléskezelőknek történő fizetéssel az a hatalmas probléma, hogy az Ön által esetlegesen teljesített befizetésekből először a követeléskezelő a saját "mondvacsinált", valóságtól általában igen elrugaszkodott költségeit vonja le (az alapösszeg addig is kamatozik!), és aztán fordítja az eredetileg a pénzintézettől átvett "tartozás" késedelmi kamataira, majd a szerződés szerinti kamataira, és legvégül -ha egyáltalán marad valami- , akkor fordítja az eredetileg a pénzintézettől átvett "tartozásra". Így fordulhat elő az, hogy még hosszú évek múlva is ugyanannyi a tartozás. Magyarul szólva, a követeléskezelőknek történő fizetésnek sosem lesz vége!

Célszerű megmondani nekik, hogy felesleges a személyes megkeresés, mert semmi olyant nem fog tudni személyesen mondani, mint amit levélben leírna.

 

 

 

Aztán ha tértivevényes levél jön a behajtó/engedményezett/követeléskezelő/faktoring cégtől:

"Kérem igazolják okirattal az engedményesi jogállásukat, valamint azt, hogy az engedményezésről engem a jogszabályok szerint értesítettek, továbbá azt, hogy ezt az értesítést átvettem!

Kérem küldjék meg részemre a követelésük alapjául szolgáló összes okiratot. A tájékoztató levélben foglalt követelést sem jogalap,sem összegszerűség tekintetében nem ismerem el, azt kifejezetten vitatom.

Kérem Önöket, hogy a szerződéssel és követelésükkel kapcsolatban kizárólag írásban jelezzék észrevételeiket, érveiket, telefonon nem kívánok közreműködni az ügyben. A szükséges kapcsolatot a jövőben kizárólag a fenti címre küldött írásos formában -levélben- tartsák velem, kézbesítettnek kizárólag az általam átvett ajánlott/tértivevényes küldeményeket ismerem el. A fentiekből, illetve az elismert kézbesítés hiányából adódó jogkövetkezmények a jövőben kizárólag Önöket terhelik.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 14. §-a alapján kérem a pénzügyi szolgáltatót, hogy az általa kezelt adataimat a nevemen és a levelezési címen kívül zárolja!

A banktitoknak minősülő személyes- és szerződéses adataim telefonon (SMS) és/vagy elektronikus úton történő közlése, vagy egyeztetése számomra egyértelmű hátrányokkal jár, ezért nem járulok hozzá.

Az adatkezelésre adott esetleges korábban tett nyilatkozatom visszavonom.

Amennyiben esetlegesen a szerződésem aláírásakor, hozzájárultam volna az adataim harmadik fél részére történő kiadásához, úgy azt a fent hivatkozott jogszabály adatkezelési elvei és jogalapjára vonatkozó szakaszai alapjánnevemen és levelezési címemen -a kötelező adatkezelés kivételével- kívül visszavonom. 
Kérem fent írtak tudomásul vételét írásban visszaigazolni szíveskedjenek!

Fentiekre vonatkozó jogszabály:

2011. évi CXII. törvény
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

5. § (1) Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul
6. § (8) Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.
7. § (1) Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
(2) Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
14. § Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

Tisztelettel:..."

 

 

További információk, mintalevelek a Behajtó/engedményezett/követeléskezelő/faktoring cégekkel kapcsolatosan:

 

 

MINTALEVÉL A MEGHATALMAZOTTKÉNT (!) ELJÁRÓ KÖVETELÉSKEZELŐK (behajtó, faktoring) FELÉ

 

https://www.facebook.com/groups/1452476748320574/permalink/1723891254512454/
 

 
 
 
 
Ha a Faktoring megkeres akkor mit reagáljak?
 
 
 
Zároltassa a telefonszámát! Ha nincs telefonszám, nem tudják min hívogatni.
 
 
 
BEHAJTÁSI FELSZÓLÍTÁS ESETÉN MIT TEHETÜNK?
 
 
FELMONDÁS UTÁN - VÉGREHAJTÁS ELŐTT
 
 
 
 
FIZETÉSI MEGHAGYÁS (FMH)
 

LETÖLTHETŐ FORMANYOMTATVÁNYOK, DOKUMENTUMOK, HASZNOS LINKEK.

Kategória: Dokumentumok | Hozzáadta:: Hitel-Segítség
Megtekintések száma: 2874 | Letöltések: 0
Összes hozzászólás: 0