Főoldal » Fájlok » Hasznos publikációk

5 tény, amit jó, ha tudsz a személyes adataid kezeléséről, ha tartozásod van és már a behajtó hívogat.
2016-04-01, 11:30 AM
 
 

5 tény, amit jó, ha tudsz a személyes adataid kezeléséről, ha tartozásod van és már a behajtó hívogat.

Az utóbbi időben sok téves információ látott napvilágot azzal kapcsolatban, hogy vajon a követelésbehajtó cégek jogosan jutnak-e hozzá adatainkhoz, illetve, hogy maguk a szolgáltatók/bankok jogszerűen járnak-e el, mikor átadják vagy éppen eladják a követeléseiket faktoring cégek részére. Az alábbiakban rávilágítunk a témában a törvényi lehetőségekre.

 
1. Hogyan adhatják át a tartozásom behajtását?
Az új Ptk. alapján követeléskezelő cég kétféle módon kaphatja meg a követelésbehajtás jogát a banktól: engedményezéssel vagy megbízási szerződés útján.

 
2. Mi is az az engedményezés?
A Ptk. alapján az engedményezés a két fél között létrejött szerződés, mely alapján a követelés az egyik jogosultról a másikra átszáll, annak minden jogával és a kamatköveteléssel együtt.


3. Mi a különbség az engedményezés és a megbízási szerződés között?
Az a lényeges különbség, hogy míg a megbízás esetén a követelés behajtása a szolgáltató nevében folyik, a jogosulti pozícióban nincs változás és a behajtó cég az alapjogviszony tekintetében harmadik személynek minősül; addig az engedményezés esetén a követeléskezelő cég a saját nevében szólítja fel a fogyasztót/ügyfelet teljesítésre, vagyis ő lép az eredeti jogosult helyébe.

 
4. Mikor kaphatják meg az adataimat?
Engedményezés esetén egyértelmű a követeléskezelő adatkezelői minősége, mivel ő a követelés jogosultja.
A megbízási jogviszonyt illetően az adatkezelő más személynek, így követeléskezeléssel, adósságbehajtással foglalkozó jogi vagy természetes személynek két módon adhat át adatot:

a) Amennyiben a követelés kezelője csak pontosan meghatározott technikai műveleteket végez (pl.: felszólítások postázása), akkor adatfeldolgozóként jogosult az adatok átvételére az Infotv. 10. §-a alapján, külön törvényi felhatalmazás, vagy az érintettek hozzájárulása nélkül. Az adatfeldolgozó azonban önálló döntéseket nem hozhat.
b) A követeléskezelőknek saját maguk által kidolgozott eljárási rendjük és erre vonatkozó belső szabályzatuk van, az adatokon érdemi műveleteket végeznek, azokat saját tevékenységi körükön belül döntéshozatalra használják fel (pl. követelés lejártának vizsgálata, jogérvényesítés módja, egyeztetés, részletfizetési kérelem vizsgálata és elbírálása, saját maguk határozzák meg az alkalmazandó követeléskezelési módszereket, stb.), ebben az esetben adatkezelőnek minősülnek.


Az ügyvéd törvényi felhatalmazás alapján jogszerűen juthat hozzá megbízójától az adós személyes adataihoz, ehhez az adós hozzájárulása nem szükséges.


5. És a hozzájárulásom nélkül adják/veszik az adataimat?
Az engedményezésről az érintettet értesíteni kell, az adós az értesítésig jogosult az engedményezőnek teljesíteni, azonban az engedményezett követelés kötelezettjének hozzájárulására a szerződés létrejöttéhez nincs szükség, de a szerződésben nem szereplő, új vagy további adatok gyűjtéséhez törvényi felhatalmazás hiányában az adósok hozzájárulására van szüksége.
Megbízási szerződés alapján a követeléskezelő három jogcímen végezheti tevékenységét:

a) Az érintett hozzájárulása alapján
A magánszemély ügyfelek személyes adatai – az adatkezelés célhoz kötöttsége elvének betartásával – átadhatóak a követeléskezelőnek, ha ahhoz az érintett hozzájárult. Az ügyfél hozzájárulása akkor tekinthető jogszerűen megadottnak, ha az az adatalany kívánságának önkéntes, határozott és tájékozott kinyilvánítása, mellyel beleegyezését fejezi ki az őt érintő adatkezelésbe (adattovábbításba). A hozzájárulás megadható előzetesen, a követelés alapjául szolgáló szerződésben is.
b) Törvény felhatalmazása alapján 
Nincs olyan törvény, amely általában hatalmazná fel a követeléskezelőket adatok átvételére, így a hozzájárulás hiányában csak azon adatkezelők számára végezhetik – adatkezeléssel járó – tevékenységüket, amelyeket az adatok átadására törvény felhatalmaz. A hatályos törvények az alábbi esetekben teszik lehetővé követeléskezelő igénybe vételét, adatok ilyen célú átadását:
– Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény [157. § (9) bekezdés a) pont].
– A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény alapján a távhőszolgáltató [45. § (1) bekezdés b) pont].
– A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény alapján a szolgáltató [151. § (4) bekezdés a) pont].
– A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény alapján az engedélyesek [125. § (4)
bekezdés a) pont]
– A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján a víziközmű szolgáltató [61. § (3) bekezdés a) pont].

– A régi Hpt. 51. § (1) bekezdés c) pontja és 2014. január 1-jétől az új Hpt. 161. § (1)
bekezdés c) pontja.

c) Általános felhatalmazás alapján 
A jogosult követelése érvényesítésének másik – a hatályos magyar jog által elismert – eszköze a szerződéssel megbízott ügyvéd közreműködésének igénybevétele. Az ügyvéd a megbízása alapján a követeléskezelési eljárás jogi/végrehajtási szakaszában az ügyfelét a bíróságon vagy a közjegyző előtti eljárásban képviseli, és az ügyfelei jogi képviselete során személyes adatot használ. Az ügyvéd törvényi felhatalmazás alapján jogszerűen juthat hozzá megbízójától az adós személyes adataihoz, ehhez az adós hozzájárulása nem szükséges. Ügyvéden kívül más személy vagy szervezet általános felhatalmazást nem kaphat.

Forrás:  Holló & Társai Ügyvédi Iroda.
 
 
Kategória: Hasznos publikációk | Hozzáadta:: Hitel-Segítség
Megtekintések száma: 1574 | Letöltések: 0
Összes hozzászólás: 0