Főoldal » Fájlok » Hasznos publikációk

Mit tegyünk, ha a bank nem akarja visszadni a törzskönyvet?
2014-05-05, 9:42 AM

Mit tegyünk, ha a bank nem akarja visszaadni a törzskönyvet?
2014.04.16

Feltételezzük, hogy a bank egy vételi jogot alapító szerződésre hivatkozva levelet küld, amiben az áll, hogy itt és itt adjuk le a kocsit, vagy rosszabb esetben behajtókkal fenyegetődzik. Ami a legfontosabb: Tilos feltett kézzel tudomásul venni és teljesíteni a banki ukázt!

Fontos tudni: Ha a bank követelését nem teljesítjük önként, akkor a bank, vagy behajtó a törvények szerint önhatalommal nem léphet fel. A Ptk. kimondja, hogy a bank csak úgy juthat hozzá az autónkhoz, ha pert indít ellenünk, és azt jogerősen megnyeri. Addig megillet minket a birtokvédelem. Akkor is azonnal birtokvédelmet kell kérni, ha bank azzal fenyegetődzik, hogy kivonatja autónkat a forgalomból.

Ptk. 188. § (1) Ha a birtokost birtokától jogalap nélkül megfosztják, vagy birtoklásában zavarják (tilos önhatalom), birtokvédelem illeti meg. (A rendelkezést a Ptk (új) 5:5. § (1) bekezdés tartalmilag egyezően szabályozza) (2) A birtokost a birtokvédelem mindenkivel szemben megilleti, annak a kivételével, akitől a birtokot tilos önhatalommal szerezte meg. (A rendelkezést a Ptk (új) 5:5. § (2) bekezdés szó szerint egyezően szabályozza)

Autónk törzskönyvét, mely a bankban található letétként a Ptk. alapján úgyszintén visszakövetelhetjük.

A Legfelsőbb Bíróság Pfv. IX. 21.323/2010/6. számú ítéletében kimondja, hogy „ A Ptk 375.§. (4) bek alapján a vételi jog esetében is irányadó a Ptk 374.§. (2) bekezdése értelmében vételi jogot legfeljebb 5 évre lehet kikötni, az ezzel ellentétes megállapodás pedig semmisnek minősül.

A törzskönyvet kikérésénél kizárólag a vételi opciós szerződés első, eredeti lejárata számít. Nagyon fontos tudnunk, hogy az opciós jog meghosszabbításával a bank törvénytelenséget követ el, és ha többszörös, hivatalos, jogszerű és szabályszerű felszólítás ellenére sem adja ki a törzskönyvet, pert kell indítani ellenük ingóság kiadatása iránt.

Ilyen per esetében minimális perilletékkel kell számolni, ugyanis a per tárgyát képező törzskönyvhöz nem tudunk számszerű értéket rendelni. A kereset beadásakor az érvénytelenség megállapítását is kérvényezni kell!,

Mire alapozzuk ezt? Akik az autóhitel szerződésüket valamelyik autókereskedőnél, kötötték, és az autókereskedő a hitelintézet részéről írta alá a az autós devizahitel szerződést, ott a szerződés az esetek 90%-ban semmis.

Az ok: A bank vagy hitelintézet a saját létesítő okiratának megfelelően csak 2 igazgatósági tag együttes jelenlétében és mindkettőjük aláírásával ellátva tud jogszerűen szerződést megkötni, hacsak ezen jogát nem delegálta volna a kereskedőre. Ez az esetek döntő többségében nem történt meg. Ha mégis, (elvétve volt ilyen) akkor a hatályos törvények szerint a kereskedő nevében szintén 2 személynek kellett volna aláírni az autóhitel szerződést. Erre pedig szinte sehol nem volt példa.

Erre vonatkozó jogszabályok II.1.2. A kölcsönszerződés alaki érvénytelensége: az aláírási jog jogellenes delegálása, az ezzel kapcsolatos érvénytelenség. A képviseleti jog jogellenes delegálása Alperesre a Hpt. 47 §. (1) bekezdése vonatkozik eszerint pénzügyi szolgáltatási tevékenységgel összefüggésben kötelezettségvállalásra két igazgatósági tag együttesen jogosult.

A Fővárosi Törvényszék a 29.G.41.173/2012/18. számú ítéletében, éppen a delegálásból fakadó hiányosságok miatt állapított meg semmisséget a bíróság.

Vannak bankok (Merkantil, CIB, Lombard) amelyek jogsértő módon nem hajlandók az 5 éves opciós jog lejárta után sem kiadni a törzskönyvet. A törzskönyv kiadására kell perelni őket, ( illeték 20.000 forint körül) és a keresetbe a szerződés semmisséget is be kell venni.

Az eredmény: A Szigetvári Járásbíróság 1.P.20.288/2013 számú a Merkantil Bank Zrt. alperes elleni szerződés érvénytelenségét kimondó ítéletét a Pécsi Törvényszék 1.Pf.20.036/2014 számú eljárásában hatályában fenntartotta. (másodfok)

A Törvényszék kiemelte, hogy az alperes a Hpt. alá tartozó alany, amely pénzügyi szolgáltatás keretében kölcsönt nyújtott, utalva a Hpt. 3 § (1) bekezdés b.) pontjára. A Hpt. 47§ (1) bekezdésre figyelemmel a képviselet átruházható, a (2) bekezdés alapján.
Az együttesen jogosult aláírók két alkalmazottra ruházták át a jogosultságukat. Az alkalmazottak együttes aláírási joggal sem adhattak volna a Ptk. 219§ (2) bekezdésre figyelemmel meghatalmazást.

A kötelező alakiság megsértése a Ptk. 217§ (1) bek. szerint semmisséget eredményez. Utólagos orvoslásra nincs lehetőség a Ptk. 225§ alapján.

Érdekesség: Az alperes a tárgyalásra fellebbezésen túl előkészítő iratot küldött, amelyben utólagosan jóváhagyják a gépjármű kereskedő, mint álképviselő kölcsönszerződés körében tett nyilatkozatait.

Tehát nem megijedni, tájékozódni, cselekedni, tulajdont, autót lakást foggal körömmel védeni!

Tatár J.

forrás: tatarjozsef.bloglap.hu

Kategória: Hasznos publikációk | Hozzáadta:: Hitel-Segítség
Megtekintések száma: 454 | Letöltések: 0
Összes hozzászólás: 0